Jazdecký klub akadémie 27

Na začiatku boli Denné konské tábory a potom vznikla ambícia venovať sa deťom a koňom viac, ako len v rámci denných táborov. Preto sme zorganizovali špecializovanú ligu pre mladých začínajúcich jazdcov a hobby jazdcov – a vytvorili sme pre nich priestor, kde si môžu porovnávať navzájom svoje sily v súťažiach ktoré sú nastavené presne pre nich.
Jazdecký klub Akademie 27 je zameraný na parkúrové skákanie a drezúru.

Viac na stránke »